Kaupunginvaltuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Hiljainen hetki Turun terroristiteon johdosta (lisäpykälä)

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto piti kokouksen alussa hiljaisen hetken Turun terroristoteon johdosta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.