Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Pro Kaihu, Pro Ratinlampi ja Pro Rannat -ryhmän adressi (lisäpykälä)

MliDno-2015-744

Kuvaus

Laura Jouhkimo ja Jouni Karnasaari ovat luovuttaneet kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolle ja kaupunginjohtajalle ennen kaupunginvaltuuston kokouksen alkua Pro Kaihu, Pro Ratinlampi ja Pro Rannat -ryhmän adressin.

Adressin on allekirjoittanut yhteensä 831 henkilöä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.