Kaupunginvaltuusto, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 23.1.2019.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 24.1.2019.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 23.1.2019 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 24.1.2019.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Mikko Siitonen, Elina Hölttä, Veli Liikanen ja Jenni Tissari olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Juuso Lahikainen, Hannu Toivonen, Pekka Heikkilä ja Ulla Leskinen.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 47 varsinaista valtuutettua, 4 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.