Kaupunginvaltuusto, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Valtuutettu Mali Soinisen huomioiminen (lisäpykälä)

MliDno-2017-482

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja onnitteli kokouksen alussa valtuutettu Mali Soinista 70-vuotismerkkipäivän johdosta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.