Kaupunginvaltuusto, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 21.8.2019.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 22.8.2019.

Päätös

Puheejohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 21.8.2019 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 22.8.2019.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Veli Liikanen, Raine Lehkonen, Harri Kivinen, Jenni Tissari, Soile Kuitunen, Elina Hölttä, Laura Hämäläinen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Pekka Heikkilä, Hanne Vainio, Vesa Himanen, Kalle Nieminen, Reijo Hämäläinen, Jukka Rossi ja Noora Ruuth.
Lisäksi valtuutettu Jyrki Koivikko oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokouksen alkuun ja hänen varajäsenekseen oli kutsuttu Hannu Toivonen.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 42 varsinaista valtuutettua, 8 varavaltuutettua, nuosivaltuuston puheenjohtaja ja valtuutettu Raimo Heinänen oli poissa.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.