Kaupunginvaltuusto, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kestävän kasvun ohjelman tilannekatsaus 06/2019

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Liitteenä Mikkelin kaupunkistrategian Kestävän kasvun ohjelman toiminnan tilannekatsaus 6/2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitseen Kestävän kasvun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee Kestävän kasvun tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että tekninen johtaja Jouni Riihelä selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Timo Rissanen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.