Kaupunginvaltuusto, kokous 23.1.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 18.1.2017.

Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 18.1.2017 ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo 18.1.2017 ja Mikkelin Kaupunkilehti 19.1.2017.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Hannu Mielonen, Minna Pöntinen, Raimo Heinänen, Lenita Toivakka, Harri Kivinen, Osmo Ukkonen ja Rauni Berndt olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Juha Kontinen, Pekka Heikkilä, Jussi Marttinen, Ari Kuikka, Katariina Asikainen, Leena Teittinen ja Leevi Piispa.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 52 varsinaista valtuutettua ja 7 varavaltuutettua.

Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.