Kaupunginvaltuusto, kokous 21.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Valtuustoaloite kylätalosta Otavaan (lisäpykälä)

MliDno-2016-789

Kuvaus

Valtuutettu Markku Turkia ym. esittivät 21.3.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

Kuntalaisten aktiivisuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden kunnan tavoitteista. Omatoiminen ja -ehtoinen toiminta onnistuu, kun siihen on olemassa toimivat puitteet. Kunta pystyy usein osoittamaan nämä puitteet kuntalaisilleen.

Otava lähialueineen on noin 2000 asukkaan kaupunginosa/kylä. Otavassa ei ole tällä hetkellä toimivia tiloja kansalaistoiminnan ja kylän seurojen käyttöön. Nuorisotalo on aivan liian pieni erilaisten tilaisuuksille ja harrastuksille. Se on myös varsin heikossa kunnossa ja kaipaa kunnon peruskorjauksen. Otavalaisilla on kokoustiloina vain seurakuntatalon sali ja ravintolasali.

Otavalaisten keskuudessa on virinnyt ajatus, jonka mukaan kaupunki voisi luovuttaa Otavan koulun lähipiirissä sijaitsevan entisen päiväkodin kylätalokäyttöön. Kaupungin kiinteistötoimi on ilmoittanut, että siitä peritään vuokraa 2700 euroa kuukaudessa. Tällaista vuokraa otavalaiset eivät ymmärrettävästi pysty maksamaan.

Kylätalon tarvetta kuvaa tässä muutama esimerkki:

 1. Otavassa on n. 15 erilaista seuraa ja yhdistystä.
   
 2. Kylätaloa tultaisiin käyttämään yhdistysten kokouksiin ja juhliin, perhejuhliin, kylän joulu - ja kesäjuhliin, yhteislauluiltoihin, iltamiin, nuorten diskoihin, kirpputoreihin, myyjäisiin, vaihtotoreihin, valokuva- ja taidenäyttelyihin, askartelu- ja käsityönäyttelyihin, keittokursseihin, askartelukursseihin, jumpparyhmiin (äiti-vauva-jumppa), äitiysneuvontaan ja -jumppaan, perhe- ja nettikahvilana, tapaamispaikkana, kaupallisina kutsu- ja esittelytilana ja lisäksi puutarhaa kesätapahtuma paikkana.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki

 1. Selvittää mahdollisuudet luovuttaa em. entisen päiväkodin otavalaisille seuroille kylätaloksi.
   
 2. Tilan vuokrakustannukset sisällytetään vuoden 2017 talousarviossa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan talousarvioon.
   
 3. Kaupunki tekee käyttösopimuksen tilojen käytöstä Otavassa toimivien seurojen kanssa.

Mikkelissä 21.3.2016

Satu Taavitsainen
Markku Turkia, Hannu Tullinen, Markku Aholainen
Petri Tikkanen, Leena Teittinen, Markku Lahikainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.