Kaupunginvaltuusto, kokous 21.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Valtuustoaloite 10 %:n kuntatuesta vanhojen talojen hissien rakentamiseen (lisäpykälä)

MliDno-2016-786

Kuvaus

Valtuutettu Hannu Mielonen ym. esittivät 21.3.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kuntatuki 10 % vanhojen talojen hissien rakentamiseen

Ikääntyvän väestön määrä kasvaa jatkuvasti Mikkelissä. Se lisää kaupungin Sote- menoja.

Kaupunki voi vähentää laitoshoidon kulujen kasvua tukemalla vanhusten mahdollisuuksia asua omassa asunnossa mahdollisimman pitkään. Yksi keino tähän on tukea hissien rakentamista vanhoihin 1970-1980 luvulla rakennettuihin 3-4 kerroksisiin kerrostaloihin.

Tämä ei olisi uusi asia Mikkelissä, sillä Mikalo Oy on rakentanut Peitsarin alueelle yli kaksikymmentä hissiä omistamiinsa vuokrataloihin. Hissin saaminen kyseisiin taloihin lisää vanhusväestön mahdollisuuksia asua omassa asunnossaan 5-7 vuotta pidempään.

Yksin Mikalon rakentamien hissien vaikutus sote­ menoihin on satojen tuhansien eurojen säästö vuodessa.

Nyt hissin saisi puoleen hintaan. Asumisen rahoitus­ ja kehittämiskeskus ARA antaa 50 prosenttia hissi- ja esteettömyysavustusta. Kuntatuki on tyypillisesti 5-15 prosenttia. Suurin tukiprosentti, 15 %, on Tampereella. Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Espoo, Helsinki, Vantaa, Oulu, Pori ja Vaasa antavat 10 %:n avustuksen sekä Rovaniemi 5 %.

Koko maassa vuonna 2015 ARA päätti 29 miljoonan euron tuesta 270 hissin rakentamiseen vanhoihin taloihin. Tuki saattaa pienentyä 50 prosentista jatkossa, vaikka hissittömiä taloja on edelleen puolet kerrostaloista.

Yhden hissin arvioidaan maksavan kaikki työt sisältäen keskimäärin noin 150.000 euroa. Jälkiasennettavan hissin hintahaitari on kohteesta riippuen 100.000-250.000 euroa. Lisätietoa saat netistä sivulta www.hissiin.fi.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupunginvaltuusto haluaa hankkia kaupunkiin ARAn tarjoamaa valtion rahaa rohkaisemalla kerrostaloyhtiöitä ylimääräisellä 10 %:n kuntatuella hissien rakentamiseen hissittömiin taloihin, joihin myös kehittämiskeskus ARA myöntää avustuksen.

Mikkelissä maaliskuun 21. päivänä 2016

Hannu Mielonen
Vesa Himanen, Hannu Toivonen, Olli Nepponen,
Juhani Oksman, Juha Vuori, Pekka Pöyry
Ari Kuikka, Armi Salo-Oksa, Sami Järvinen
Mali Soininen, Päivi Ylönen, Mauri Miettinen
Markku Aholainen, Olli Miettinen, Marja Hämäläinen
Jyrki Koivikko, Jari Roivas, Petri Tikkanen,
Petri Pekonen, Liisa Ahonen, Erkki Rantalainen
Heikki Pyrhönen, Kirsi Olkkonen, Osmo Ukkonen
Leena Teittinen, Hannu Tullinen, Kalle Nieminen
Tapani Korhonen, Markku Lahikaiken, Paavo Barck
Marianne Huoponen, Jorma Harmoinen, Markku Turkia
Juha Kontinen, Satu Hasanen, Marja Kauppi
Markku Kakriainen, Jaana Vartiainen, Keijo Siitari
Pekka Moilanen, Taina Harmoinen, Jaana Strandman
Antti Suhonen"                    

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.