Kaupunginvaltuusto, kokous 21.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Outi Kauria ja Harri Kivinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Outi Kauria ja Harri Kivinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.