Kaupunginvaltuusto, kokous 21.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Muut asiat / maatalousyrittäjä Petri Pekosen ja everstiluutnantti evp., maanpuolustuspiirin päällikkö Ari Kuikan huomioimiset (lisäpykälä)

MliDno-2016-788

Kuvaus

Kokouksen alussa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja onnitteli valtuutettu Petri Pekosta 50-vuotismerkkipäivän johdosta sekä varavaltuutettu Ari Kuikkaa 60-vuotismerkkipäivän johdosta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.