Kaupunginvaltuusto, kokous 21.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 16.3.2016.

Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 16.3.2016 ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo 16.3.2016 ja Mikkelin Kaupunkilehti 17.3.2016.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Lenita Toivakka, Marita Hokkanen, Satu Pulkkinen, Arto Seppälä, Tero Puikkonen, Markku Siitari, Eero Aho ja Raine Lehkonen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Juha Kontinen, Leena Teittinen, Ari Kuikka, Jorma Harmoinen, Satu Hasanen, Anne Korhola, Antti Suhonen ja Markku Lahikainen.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 51 varsinaista valtuutettua ja 8 varavaltuutettua.

Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.