Kaupunginvaltuusto, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Valtuutettujen Outi Kaurian ja Nina Jussi-Pekan huomioiminen (lisäpykälä)

MliDno-2017-482

Kuvaus

Kokouksen alussa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja onnitteli koko kaupunginvaltuuston puolesta valtuutettu Outi Kauriaa 70-vuotismerkkipäivän johdosta ja valtuutettu Nina Jussi-Pekkaa 50-vuotismerkkipäivän johdosta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.