Kaupunginvaltuusto, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Valtuustoaloite kuntoportaista Mikkeliin

MliDno-2017-473

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Sami Järvinen ym. esittivät 20.2.2017 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Porraskävelyllä/juoksulla on kulkijalle huomattava yksilön toimintakykyä ja kuntoa kohottava liikunnallinen merkitys. Maksuttomia liikuntamuotoja olisi hyvä lisätä Mikkelin alueelle, näin liikkumisen kynnys madaltuisi monella. Suomalaiset rakastavat haasteita ja kuntoportaat ovat hyvä liikunnallinen haaste kaikenikäisille.

Kuntoportaat keskustan tuntumassa, esimerkiksi Naisvuorella, olisivat kovassa käytössä. Tämä olisi myös hyvä vetonaula alueen vetovoimalle. Portaiden olisi hyvä olla vähintään noin 200 askelta pitkät, mieluummin enemmän. Portaiden alussa saisi olla loivempi nousu ajatellen vanhempia/huonokuntoisempia ihmisiä. Puolenvälin jälkeen nousu olisi jyrkempää, jolloin ammattiurheilijatkin saisivat haasteensa.

Me allekirjoittaneet toivomme pikaista käsittelyä, että saisimme jo tänä kesänä nauttia kuntoportaiden tuomasta liikunnallisesta ilosta.

Allekirjoitukset
Sami Järvinen
Tapani Korhonen, Hannu Tullinen, Osmo Ukkonen,
Jaana Vartiainen, Rauni Berndt, Veli Liikanen,
Anne Korhola, Harri Kivinen, Eero Aho,
Elina Hölttä, Hannu Mielonen, Erkki Rantalainen,
Liisa Ahonen, Jaana Strandman, Taina Harmoinen,
Pekka Moilanen, Keijo Siitari, Vesa Himanen,
Mikko Siitonen, Kalle Nieminen, Petri Tikkanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistystoimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja, antti.mattila@mikkeli.fi

Kuvaus

Sami Järvinen ja 21 allekirjoittanutta ovat laatineet liitteen mukaisen valtuustoaloitteen kuntoportaista Mikkeliin.

Liikunta- ja nuorisopalveluiden vastine valtuustoaloitteeseen:

Kuntoportaat ovat olleet toivottu lisä monen kunnan liikuntapaikkatarjontaan. Kuntoportaita on aivan viime vuosina tehty eri kokoisiin kuntiin, kuten Mäntyharjulle ja Helsinkiin. Urheilijat ja kuntoilijat ovat käyttäneet olemassa olevia portaita harjoitteluun jo ennen varsinaisten kuntoportaiden rakentamista (esimerkiksi Pispalan portaat Tampereella, joita muun muassa paikalliset jääkiekkojoukkueet ovat harjoituksissa käyttäneet). Myös Mikkelissä jo sijaitsevia portaita voi varoen ja oma ja muiden turvallisuus huomoiden käyttää kuntoiluun.

Liikuntapalvelut on valtuustoaloitteen lisäksi saanut yhteydenottoja kuntoportaista muun muassa Mikkelin Kuntoilijat ry:ltä ja Ristiinan aluejohtokunnalta.

Liikuntapalvelut arvioi, että kuntoportaat ovat hyvä ja kohtalaisen helposti toteutettava lisä Mikkelin liikuntapaikkatarjontaan ja että portaat soveltuvat toimintakunnon ylläpitämisestä kunnon kohottamiseen ja urheilijoiden harjoituksiin.

Soveltuvaksi paikaksi on arvioitu Kalevankangas, missä portaat olisivat luontaisesti ulkoilureittien varrella ja palvelisivat eri tasoisia ja ikäisiä liikkujia, mutta myös Kalevankankaan liikuntatiloissa harjoittelevia eri lajien urheilijoita.

Paikaksi soveltuisi vanha hyppyrimäen monttu lähellä Tampinkosken siltaa, jonne on lyhyehkö matka sekä ulkoilureittien lähtöpaikoilta Raviradantieltä ja vanhan Kalevankankaan koulun suunnasta sekä jäähalleilta, Saimaa Stadiumilta ja kuplahallilta. Paikalla on valmiksi jyrkähkö avoin rinne eikä puita tarvitse kaataa. Lisäksi mahdollinen valaistus olisi vedettävissä ulkoilureitiltä parin pylväsmitan päästä.

Liikuntapalvelut voi tilata suunnitelman kuntoilukäyttöön soveltuvista riittävän leveistä, turvallisista ja kestävistä portaista, joilla olisi vain vähäinen huoltotarve vuosienkaan käytön jälkeen. Näin saadaan jatkuvaan käyttöön riittävän laadukkaat ja materiaaliltaan kestävät portaat ja niistä kustannusarvio.

Tämän jälkeen voidaan päättää toteuttamismallista ja samalla mahdollisesta toutettamisajankohdasta. Suunnitelmasta ja kustannusarviosta riippuen portaat voidaan hankkia joko liikuntapalveluiden budjettirahalla (vähäinen kustannus), liikuntapalveluiden erillisellä investointirahalla liikuntapaikkojen kunnostamiseen (vuosittainen investointiraha 125 000€, joka on jo kiinnitety vuodelle 2018 eri kohteisiin) tai erillisenä investointihankkeena, joka vaatii valtuustokäsittelyn talousarvion yhteydessä.

Perusteellisesti suunniteltuna ja toteutettuna kuntoportaiden käyttöastetta ja kestävyyttä voidaan kokeilla ja saada niistä kokemuksia, sillä oletettavaa on, että toiveita kuntoportaista eri puolille Mikkeliä voi nousta esiin. Esimerkiksi Ristiinan aluejohtokunta pohtii kuntoportaita osana aluejohtokuntien hankkeita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yllä olevan selvityksen vastineena kuntoportaita koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi  hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan selvityksen valtuutettu Sami Järvisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan selvityksen valtuutettu Sami Järvisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.