Kaupunginvaltuusto, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Valtuustoaloite: Joustavuutta koulukyyteihin (lisäpykälä)

MliDno-2018-1767

Kuvaus

Varavaltuutettu Päivi Ylönen esitti 20.8.2018 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunki on mahdollistanut koululaisille maksuttomat Waltti-kortit. Haja-asutusalueella näitä vuoroja ei juurikaan ole käytettävissä. Tämä asettaa haja-asutusalueen koululaiset epätasa-arvoiseen asemaan. Mikkelin kaupungin keskustan valtuustoryhmä esittää, että Mikkelin kaupungissa selvitetään, miten koululaisten olisi kaikissa kyläkoulujen koululaiskuljetuksissa mahdollista kulkea esimerkiksi kaupungin keskustaan harrastuksiin tai kavereiden luokse.

20.8.2018

Keskustan valtuustoryhmä

Päivi Ylönen, Kirsi Olkkonen, Heikki Nykänen,
Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Seija Kuikka,
Taina Harmoinen, Noora Ruuth, Outi Kauria"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.