Kaupunginvaltuusto, kokous 20.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 15.8.2018.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 16.8.2018.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 15.8.2018 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 16.8.2018.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Heli Kauppinen, Laura Hämäläinen, Markku Kakriainen, Liisa Pulliainen ja Tapani Korhonen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Pekka Heikkilä, Noora Ruuth, Päivi Ylönen, Jari Sihvonen ja Hanne Vainio.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 46 varsinaista valtuutettua, 5 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston 2. varapuheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.