Kaupunginvaltuusto, kokous 19.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 14.3.2018.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 15.3.2018.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 14.3.2018 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 15.3.2018.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Heikki Nykänen, Oskari Valtola, Raimo Heinänen, Outi Kauria, Arto Seppälä, Risto Rouhiainen, Taina Harmoinen, Veli Liikanen ja Elina Hölttä olivat ilmoittaneett esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Noora Ruuth, Hannu Toivonen, Vesa Himanen, Päivi Ylönen, Ulla Leskinen, Satu Hasanen, Tiina Elkharam, Pekka Heikkilä ja Jukka Rossi.

Lisäksi valtuuttettu Soile Kuitunen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokouksen alkuun ja hänen varajäsenekseen oli kutsuttu Hanne Vainio.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 41 varsinaista valtuutettua, 10 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.