Kaupunginvaltuusto, kokous 19.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Valtuustoaloite taidemuseon siirtämisestä pääkirjaston yhteyteen (lisäpykälä)

MliDno-2016-2604

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 19.12.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona. Taidemuseon perustehtävä on tutkia, dokumentoida ja esitellä eteläsavolaista kuvataidetta. Painopistealueita ovat näyttelytoiminta ja taidemuseon hallussa olevien taidekokoelmien hoitaminen ja kartuttaminen sekä suomalaisen kuvitustaiteen esitteleminen ja kerääminen.

Taidemuseo on tärkeä osa Mikkelin kulttuuripalveluita. Se toimii samassa organisaatiossa kirjastopalveluiden kanssa. Mikkelin pääkirjasto toimii koko Etelä-Savon maakuntakirjastona.

Pääkirjaston edessä ja takana on tilaa laajennukselle. Monessa yhteydessä on keskusteltu ja edistetty kaupunkikeskustan tiiviimpää rakentamista ja kirjaston edessä olevan avaran ”vesiallas ” -tontin parempaa hyödyntämistä.

Taidemuseon siirtämisellä pääkirjaston yhteyteen saataisiin monia synergiahyötyjä, kuten yhteisiä näyttelytiloja, aulatiloja, työntekijöiden tiloja, yhteisiä varastotiloja ja tavaroiden vastaanottotiloja, kuntalaisten ja matkailijoiden parempaa palvelemista ja yhteisiä työntekijöitä. Parkkipaikat löytyisivät toriparkista ja torin ja torikauppiaiden vetovoima paranisi samalla, kun torin välittömään ympäristöön tulisi matkailijoita palvelevaa kulttuuritoimintaa. Kaupungin keskusta elävöityisi entisestään.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkelin kaupunki selvittää taidemuseon uudeksi paikaksi pääkirjaston tonttia ja samalla selvittää kulttuuri- ja kirjastopalveluiden organisaation yhteistyön vahvistamisella saatavia hyötyjä. Selvityksessä tulee arvioida laajennuksesta tulevia investointikustannuksia ja toiminnan vuotuisia käyttökustannuksia.

Mikkelissä 19.12.2016

Satu Taavitsainen
Raine Lehkonen, Marita Hokkanen, Leena Teittinen,
Markku Aholainen, Marianne Huoponen,
Hannu Tullinen, Tapani Korhonen, Petri Tikkanen,
Markku Tissari, Jari Roivas"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat