Kaupunginvaltuusto, kokous 19.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 14.12.2016.

Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 14.12.2016 ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo 14.12.2016 ja Mikkelin Kaupunkilehti 15.12.2016.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Lenita Toivakka, Markku Turkia, Jyrki Koivikko (klo 12-14.15) ja Markku Kakriainen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Juha Kontinen, Leena Teittinen, Ari Kuikka ja Pirjo Siiskonen.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 52 varsinaista valtuutettua, 4 varavaltuutettua ja 3 poissa.

Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että valtuutetut Kirsi Olkkonen ja Mali Soininen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että valtuutettu Elina Hölttä saapui kokoukseen klo 12.20.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 13.30-13.50 sähkökatkon vuoksi.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 15.00-15.30.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat