Kaupunginvaltuusto, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Valtuustoaloite kaikkien investointien laittamiseksi uudelleen tarkasteluun koronakriisin vuoksi (lisäpykälä)

MliDno-2020-1100

Kuvaus

Valtuutettu Jussi Marttinen ym. esittivät 18.5.2020 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Valtuustoaloite kaikkien investointien laittamiseksi uudelleen tarkasteluun koronakriisin vuoksi. Korona on aiheuttanut lyhyessä ajassa massiivisen negatiiviset vaikutukset kuntamme talouteen, nykyisenkaltaiset investointien määrät ovat aivan liian suuret talouteemme nähden. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että investointimme tulee tarkastella uudestaan ja vain välttämättömimmät investoinnit tehtäisiin. Esimerkiksi uutta jalkapallohallia Kalevankankaalle tässä ajankohdassa ei mielestämme ole järkevä rakentaa. Myöskin Urpolan koulun kunnostaminen tulisi ottaa huomioon purkamisen sijaan, puhutaan kuitenkin miljoonista joita kunnostamisella voidaan säästää.

Lisäksi esitämme, että Vanhalan koulu ja Ristiinan lukio tulee säilyttää. Viime iltakoulussa Virpi Siekkisen puheesta saimme kuulla, että Mikkelin lukioon on 25 henkeä enemmän hakioita mitä voimme ottaa opiskelemaan. Siksi olisikin elintärkeää jotta oppilailla olisi alueellamme vaihtoehto nimeltä Ristiina, Mäntyharjun sijaan.

Jussi Marttinen
Pertti Ruotsalainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat