Kaupunginvaltuusto, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Valtuustoaloite: Mikkelistä monipaikkaisen elämisen edelläkävijä (lisäpykälä)

MliDno-2020-1098

Kuvaus

Valtuutettu Laura Hämäläinen esitti 18.5.2020 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Koronakriisi on iskenyt vahvasti talouteen niin kansainvälisesti, kuin myös Suomessa ja Mikkelissäkin. Akuutti terveyskriisi on koetellut yhteiskunnassa tunnistettavia arvoja vahvasti. 

Luontomatkailu, kotimaan matkailu, mökkeilyn ja etätyön lisääntyminen ovat nostaneet päätään. Näihin kaikkiin on hyvät mahdollisuudet Mikkelissä. Mikkeli on jo nyt monella tapaa monipaikkaisuudessa vahva toimija. Vapaa-ajan mikkeliläisiä tai Mikkelissä viihtyviä on jo valtavasti. 

Mikkelillä toiseksi suurimpana mökkikuntana on suuri vastuu myös mökkiläisten viihtyvyydestä alueella. Mökkeilyn ja mökkiläisten positiivinen vaikutus monien mikkeliläisten yritysten menestymiseen ja toimintaan on kiistaton. Mikkelin kehitysyhtiö Miksein hanke Etelä-Savon kestävän vapaa-ajanasumisen ykkösalueeksi päättyi vuonna 2019, mutta kestävän vapaa-ajanasumisen teemoja on vietävä jatkossakin eteenpäin ja Mikkelistä on tehtävä Suomen paras mökkikunta ja etätyön tekemisen seutu.

Etätyön mahdollistamisen voi nähdä jo nyt tulleen monille työpaikoille jäädäkseen. Koronakriisin jälkeisessä ajassa monipaikkaisuus ja etätyön tekeminen korostuu ja moni tavoittelee helppoa ja luonnonläheisempää elämää, joka on mahdollista juuri Mikkelissä. Tämä tulee sanoittaa kohderyhmälle vahvasti ja selkeästi. 

Etätyöläisten tulo alueelle omaan asuntoon tai vapaa-ajanasuntoon tai esimerkiksi vuokramökeille tai hotelleihin edistäisi kulutuksen kautta yritysten toimintaa ja toisaalta toisi vireyttä ympäri Mikkeliä sekä lisäisi maaseutuyritysten tuotteiden ja palveluiden menekkiä.  Yhteyksien sekä tietoliikenteen että liikenneinfran toimiminen on keskeistä ja näiden tulee olla edunvalvonnan ykkösasioita. Mikkelin sijainti pääkaupunkiseutuun suhteutettuna on mainio. Etätyön lisääntyessä satunnaiset kasvokkaiset palaverit ja kokoukset on mahdollista tehdä Mikkelistä päivän matkalla pääkaupunkiseudulle. Asumisen kustannukset ovat pääkaupunkiseutuun verrattuna varsin kohtuulliset ja ympäröivät palvelut hyvät.

Elämän suuret päätökset, kuten vaikkapa uuden kotipaikan etsiminen, voivat vaatia apua. Mikkelin seudun Solmu-hanke tekeekin tämän parissa hyvää työtä. Mikkelillä on hyvä etumatka etätyön mahdollistamisessa ja tämä on hyödynnettävä etätyön ja monipaikkaisuuden trendien kasvaessa.

Monipaikkaisuuden ja etätyön lisääntymisen hyödyntämisen tulee olla Mikkelin toiminnassa selkeä elinvoimaa tukeva kärki tulevaisuudessa ja näkyä toiminnassa aktiivisesti. Tulevaisuuden trendit, kuten monipaikkainen eläminen, etätyö, luonto- ja kotimaanmatkailu, ovat puolellamme, jos osaamme hyödyntää ne täysimääräisesti.

Mikkelin on tartuttava uusien tai mahdollisten tulevien mikkeliläisten toiveisiin. Kuntalaisten auttaminen alkuun, ja esimerkiksi vapaa-ajanasutuksen muuntaminen vakituiseksi on tehtävä entistä helpommaksi. Ranta-asuminen on vetovoimaista ja sen mahdollistaminen kaavoituksen päivittämisellä on tärkeää ja houkuttelee uusia asukkaita. Mikkelissä on tärkeää satsata kaavoituksen ja rakennusvalvonnan resurssien riittävyyteen. Rantayleiskaavoituksen tulisi vastata Mikkeliin järvien rannoille tulevien etätyöläisten tarpeisiin, mutta myös matkailun ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Samalla on huolehdittava, että tietoliikenne ja liikenneinfra ovat kunnossa koko laajan Mikkelin alueella, jotta etätyö mahdollistetaan ympäri Mikkeliä.

Allekirjoitukset:
Keskustan valtuustoryhmä

Laura Hämäläinen, Pekka Pöyry, Kirsi Olkkonen,
Petri Pekonen, Taina Harmoinen, Liisa Pulliainen,
Harri Kivinen, Heikki Nykänen, Marja Kauppi,
Risto Rouhiainen, Markku Kakriainen, Seija Kuikka"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat