Kaupunginvaltuusto, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Talouden seuranta 3/2020

MliDno-2020-843

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi
Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2020 mukaisesti vähintään kolme kertaa vuodessa (KV 9.12.2019 § 145, talousarviokirjan kappale 2.4). Kaupunginhallitukselle taloudesta raportoidaan tarvittaessa useammin.

Maaliskuun lopun toteuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan henkilöstön määrän kehitys ja talouden toteutuminen sekä ne toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.

Heinäkuun lopun toteuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa, ja siinä esitetään talouden ja henkilöstömäärän kehityksen lisäksi ohjelmakorteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut sekä tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden seuranta. Lokakuun seurantaraportoinnissa esitetään henkilöstön määrän kehitys ja talouden seuranta, joiden lisäksi lauta- ja johtokuntien tulee hakea mahdolliset lisämäärärahansa viimeistään lokakuun seurantaraportoinnin yhteydessä.

Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste on esitetty osana liitteenä olevaa talouden seurantaraporttia. Kaupungin talouden arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella päätyvän noin 24,5 miljoonan euron alijäämään. Kolme miljoonaa alijäämäiseksi laaditun talousarvion ylittyminen johtuu ennen kaikkea koronakriisistä, jolla on erittäin suuri vaikutus kuntatalouteen paitsi sote-menojen, myös toiminnallisten vaikutusten ja erilaisten tulonmenetysten kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2020 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että varajäsen Nina Jussi-Pekka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen ja varsinainen jäsen Minna Pöntinen saapui kokoukseen.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2020 tilanteesta.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että talousjohtaja Heikki Siira selosti asiaa kaupunginvaltuustolle. 

Merkitään, että valtuutettu Paavo Barck poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat