Kaupunginvaltuusto, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty 31.12.2019 mennessä

MliDno-2020-903

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain toukokuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole käsitelty vuoden 2019 loppuun mennessä, on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteen mukaiset valtuustoaloitteet, joita ei oltu loppuunkäsitelty 31.12.2019 mennessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi liitteen mukaiset valtuustoaloitteet, joita ei oltu loppuunkäsitelty 31.12.2019 mennessä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merkitään, että valtuutettu Soile Kuitunen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat