Kaupunginvaltuusto, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 13.5.2020.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 13.5.2020.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 13.5.2020 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 13.5.2020.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutettu Veli Liikanen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja hänen varajäsenekseen oli kutsuttu Pekka Heikkilä.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 49 varsinaista valtuutettua, 1 varavaltuutettu ja nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja. Valtuutettu Marita Hokkanen oli poissa.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat