Kaupunginvaltuusto, kokous 18.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu, 1.7.2020 - 25.1.2021

MliDno-2017-1306

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston ja -​hallituksen kokuksista laadittu ehdotusluonnos kokousaikatauluksi 1.7.2020 -​ 25.1.2021:

Kv klo 17.00 Lisätietoja Kh klo 14.00 Lisätietoja
    10.-11.8.2020 Seminaari (TA-raami 2021)
+ kokous
    17.8.2020  
24.8.2020      
    31.8.2020  
    7.9.2020 Suunnittelukokous
    14.9.2020  
    21.9.2020  
5.10.2020      
    12.10.2020 Suunnittelukokous
  SYYSLOMA   SYYSLOMA
    26.10.2020  
    2.11.2020 Veroprosentit
9.11.2020 Veroprosentit    
    16.11.2020 Suunnittelukokous
    23.11.2020 TA-käsittely
    24.11.2020 TA-käsittley (varapäivä)
    30.11.2020 TA-käsittely
7.12.2020
klo 12.00
Talousarvio    
    14.12.2020 Suunnittelukokous
    11.1.2021  
    18.1.2021  
25.1.2021      


Kaupunginhallituksen ja -​suunnittelukokoukset alkavat klo 14.00.
Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 17.00.

Kuntalain 94 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,​ kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun. 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

  • ma 24.8.2020 
  • ma 5.10.2020
  • ma 9.11.2020 Veroprosentit
  • ma 7.12.2020 klo 12.00 Talousarvio 
  • ma 25.1.2021


ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Mahdollisista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto päättää pitää valtuuston kokoukset:

  • ma 24.8.2020 
  • ma 5.10.2020
  • ma 9.11.2020 Veroprosentit
  • ma 7.12.2020 klo 12.00 Talousarvio 
  • ma 25.1.2021


ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Mahdollisista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Listatiimi joka tiedottaa asiasta eteenpäin

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat