Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomus vuodelta 2018

MliDno-2019-605

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Tilintarkastaja jättää tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 tarkastuslautakunnalle tässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuuston käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta saattaa Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta saattaa Mikkelin kaupungin tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että pykälät 80, 81 ja 82 käsiteltiin samanaikaisesti.

Tiedoksi

Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja, talouspalvelut, Meidän IT ja Talous Oy/Pirkko Kosonen ja Kimmo Kakko, Kunnan Taitoa Oy/Helena Hasanen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat