Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 12.6.2019.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu Mikkelin Kaupunkilehdessä 13.6.2019.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 12.6.2019 ja Mikkelin kaupunkilehdessä 13.6.2019.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Markku Aholainen, Kerttu Hakala, Jenni Tissari olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Ulla Leskinen, Pekka Heikkilä ja Hanne Vainio. Lisäksi valtuutettu Marja Kauppi oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokouksen alkuun ja hänen varajäsenekseen oli kutsuttu Noora Ruuth.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 47 varsinaista valtuutettua, 4 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston 1. varapuheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat