Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu 1.7.2019 - 31.1.2020

MliDno-2017-1306

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston ja -​hallituksen kokuksista laadittu ehdotusluonnos kokousaikatauluksi 1.7. -​ 31.1.2020:

Kv
klo 17.00
Lisätietoja Kh
klo 14.00
Lisätietoja
    12.8.2019  
    19.-20.8.2019 Seminaari (TA-raami 2020)
+ kokous
26.8.2019 Seminaari maan-
käytöstä ja rakenta-
misesta klo 15.00 +
kokous klo 17.00
   
    2.9.2019  
    9.9.2019  
16.9.2019 TA-iltakoulu 
klo 17-20
16.9.2019 Suunnittelukokous
    30.9.2019  
7.10.2019      
    14.10.2019  
   S Y Y S L O M A     S Y Y S L O M A
    28.10.2019 Suunnittelukokous
(mm. talousarvio)
    4.11.2019 Veroprosentit
11.11.2019 Veroprosentit    
    18.11.2019  
    25.11.2019 TA-käsittely
    26.11.2019 TA-käsittely (varapäivä)
    2.12.2019 TA-käsittely

9.12.2019
klo 12.00

Talousarvio    
    16.12.2019 Varapäivä
    13.1.2020  
    20.1.2020  
27.1.2020      

 

Kaupunginhallituksen ja -​suunnittelukokoukset alkavat klo 14.00.
Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 17.00.

Kuntalain 94 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin,​ kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kaupunginhallituksen kokousaikataulun.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää pitää valtuuston kokoukset:

 • ma 26.8.2019  
 • ma 7.10.2019
 • ma 11.11.2019 veroprosentit
 • ma 9.12.2019 klo 12.00 Talousarvio 
 • ma 27.1.2020


ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se päättää pitää valtuuston iltakoulut ja seminaarit:

 • seminaari 26.8.2019 klo 15.00 maankäytöstä ja rakentamisesta 
 • iltakoulu 16.9.2019,​ klo 17.00 Ta-iltakoulu


Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto päättää pitää valtuuston kokoukset:

 • ma 26.8.2019  
 • ma 7.10.2019
 • ma 11.11.2019 veroprosentit
 • ma 9.12.2019 klo 12.00 Talousarvio 
 • ma 27.1.2020


ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 94 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 17.00.

Edelleen kaupunginhallitus esittää,​ että kaupunginvaltuusto päättää pitää valtuuston iltakoulut ja seminaarit:

 • seminaari 26.8.2019 klo 15.00 maankäytöstä ja rakentamisesta 
 • iltakoulu 16.9.2019,​ klo 17.00 Ta-iltakoulu


Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Heli Kauppinen esitti valtuutettujen Nina Jussi-Pekan ja Satu Taavitsaisen kannattamana, että kokousaikataulua syksylle 2019 muutetaan siten, että veroprosentti ja talousarvio käsitellään samassa kokouksessa marraskuussa.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Heli Kauppisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa ääntä ja 18  ei ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 1.

Tiedoksi

Listatiimi

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat