Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2018

MliDno-2019-1195

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy on toimittanut kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuosikatsauksensa 2018.

Vuosikatsaus jaetaan kaupunginhallitukselle kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi ja esitetään kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2018 tiedoksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus 2018 jaetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2018.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että valtuutettu Jaakko Väänänen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat