Kaupunginvaltuusto, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Elinvoimaohjelman tilannekatsaus 04/2019

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Liitteenä Mikkelin kaupunkistrategian elinvoimaohjelman toiminnan tilannekatsaus 4/2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esityksen seuraavaan muotoon: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee ohjelman tilannekatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee ohjelman tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Merkitään, että valtuutettu Veli Liikanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Jukka Saikkonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Käsitellyt asiat