Kaupunginvaltuusto, kokous 17.2.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 6 Tuppuralan koulun tulipalo, lisämäärärahaesitys

MliDno-2019-1397

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tuppuralan koulun liikuntasalisiipi tuhoutui tulipalossa 19.6.2019. Korvaavan uudisosan suunnittelu on tehty ja tarkoituksena on rakentaa uusi liikuntasali tuhoutuneen tilalle 04/2020 - 02/2021. Vakuutusyhtiö korvaa uuden liikuntasalisiiven rakentamisen, mutta hankkeelle tulee olla investointiohjelmassa määrärahat. Saatu vakuutuskorvaus kirjataan samalle tilille ja se pienentää toteuman nettovaikutusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 1 700 000 euron lisämäärärahan rakennusinvestointeihin Tuppuralan koulun uuden liikuntasalin rakentamiseen vuodelle 2020. Uudisrakennuksen kokonaiskustannusarvio on 1 841 000 euroa alv 0 %. Loppuosuus 141 000 euroa kohdistuu vuodelle 2021 ja hyväksytään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi esitystään seuraavasti: "Lisäksi investointiohjelmaan merkitään tuloksi sama 1 700 000 euroa vuodelle 2020." 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko esittelijän täydennetty esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle 1 700 000 euron lisämäärärahan rakennusinvestointeihin Tuppuralan koulun uuden liikuntasalin rakentamiseen vuodelle 2020. Uudisrakennuksen kokonaiskustannusarvio on 1 841 000 euroa alv 0 %. Loppuosuus 141 000 euroa kohdistuu vuodelle 2021 ja hyväksytään talousarviokäsittelyn yhteydessä. 

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että investointiohjelmaan merkitään tuloksi sama 1 700 000 euroa vuodelle 2020.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito