Kaupunginvaltuusto, kokous 17.2.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Jenni Tissari ja Jaakko Väänänen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.