Kaupunginvaltuusto, kokous 17.2.2020

Esityslista on tarkastamaton

§ 5 Lisämäärärahaesitys kiinteistön 491-2-6-100 ostamiseen / Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

MliDno-2019-2063

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä omistaa kiinteistön 491-2-6-100 osoitteessa Pirttiniemenkatu 1 / Mannerheimintie 28. Kyseessä on ns. päiväkotitontti, jota viime vuosina on käytetty pysäköintialueena sekä sairaalan peruskorjaus- ja laajennustöihin liittyvänä työmaatoimintojen alueena. Kaupunki omistaa samassa korttelissa viereisen ns. Berner Pultin tontin ja on jo aiemmin hankkinut omistukseensa Mannerheimintien toisella puolella sijaitsevan ns. AD-varaosamaailman tontin.

Essoten kanssa on nyt neuvoteltu Pirttiniemenkatu 1 kiinteistön ostamisesta kaupungille. Kyseessä on alueen maankäytön tulevien tarpeiden turvaamiseksi tehtävä kiinteistökauppa. Tontin 491-2-6-100 asemakaavamerkintä on YS (sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue), sen pinta-ala on 2.465 m2 ja rakennusoikeus on 4.915 k-m2.

Kauppahinnaksi on alustavasti neuvoteltu 400.000 euroa, joka huomioi hintaa alentavina tekijöinä tontilla sijaitsevien purettavien rakennusten purkukustannukset sekä mahdolliset pilaantuneet maat. Kiinteistöstä on aiemmin pyydetty kiinteistöarvio, jonka mukaan sen käypä arvo olisi vajaa miljoona euroa. Arvio on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Mikkelin kaupunki ostaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä osoitteessa Pirttiniemenkatu1 / Mannerheimintie 28 sijaitsevan kiinteistön 491-2-6-100 purettavine rakennuksineen 400.000 euron kauppahinnalla ja muutoin tavanomaisin, liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin kaupan ehdoin, edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää lisämäärärahan kauppaan. Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungingeodeetin ja kaupunginlakimiehen valmistelemaan lopullinen allekirjoitettava kauppakirja.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 400.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen (Essoten hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Puheenjohtajana tämän pykälän aikana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.

Kuvaus

Oheismateriaalina jaetaan Mannerheimintie 28 kauppakirjaluonnos ja kiinteistöarvio.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 400.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.55-19.04.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Koska kauppaa ei toteutettu vuoden 2019 aikana, tulee lisämääräraha kaupan toteuttamista varten hakea uudelleen vuodelle 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 400.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että puheenjohtaja Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen (Essoten hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. 

Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen. 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää myöntää kaupan toteuttamista varten 400.000 euron suuruisen lisämäärärahan.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Hannu Peltomaa, Jukka Piispa, Anne Anttonen, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Käsiteltävät asiat