Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Valtuustoaloite vanhustenhoidon mitoituksesta (lisäpykälä)

MliDno-2016-2363

Kuvaus

Valtuutettu Markku Turkia esitti 14.11.2016 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Jotta laadukas vanhustenhoito toteutuu, pitää olla riittävästi hoitajia. Juha Sipilän (kesk) hallitus on laskemassa vanhustenhuollon tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien henkilöstön vähimmäismitoitusta nykyisestä 0,5:stä 0,4:ään, vaikka jo nykyinenkin minimimitoitus 0,5 on osoittautunut usein riittämättömäksi.

Mikäli mitoitusta lasketaan 0,4:ään, ei päivittäistä perushoitoa kuten peseytymistä, ruokailussa, WC- käynneillä, pukeutumisessa ja riisuutumisessa auttamista sekä terveydentilan seurantaa ja hoidon tarpeen arviointia pystytä turvaamaan. Myös vanhusten turvallisuus vaarantuu, kun henkilökuntaa ei ole riittävästi. Vanhusten oikeus hyvään hoitoon ei tällöin toteudu.

Sivistysvaltion eettisyys ja moraalisuus mitataan siinä, kuinka huolehdimme heikoimmista kansalaisistamme, vanhuksista, lapsista, vammaisista ja sairaista. Tämän päivän hoitoa tarvitsevat vanhukset ovat meille työllään rakentaneet hyvinvointivaltion. On moraalisesti väärin säästää vanhustenhuollosta.

Mikkeli on mukana ESSOTE kuntayhtymässä ja SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Mikkelin kaupunki vaatii, että vanhuksille taataan hyvä hoito ja henkilöstömitoitus säilytetään ESSOTE:ssa vähintään 0,5 tasolla, eikä maan hallituksen mahdollisia vanhusten hoitoa heikentäviä päätöksiä oteta käyttöön.

Myös 1102 mikkeliläistä on jättänyt asiasta kaupungille kuntalaisaloitteen.

Mikkelissä 14.11.2016

SDP:n valtuustoryhmä
Markku Turkia
Leena Teittinen, Hannu Tullinen, Arto Seppälä,
Jorma Harmoinen, Heikki Pyrhönen, Osmo Ukkonen,
Kalle Nieminen, Sirkka Härkönen, Tapani Korhonen,
Paavo Barck, Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen,
Satu Taavitsainen, Petri Tikkanen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.