Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Olli Nepponen ja Heikki Nykänen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Nykänen ja Kalle Nieminen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.