Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Kuntalaisaloite vanhustenhuollon hoitajamitoituksesta Mikkelissä (lisäpykälä)

MliDno-2016-2339

Kuvaus

Kuntalaisaloite luovutettiin 14.11.2016 kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolle ennen kaupunginvaltuuston kokouksen alkua.

"Saate kunnalle
Me allekirjoittaneet haluamme, että vanhuksemme jotka ovat vanhuspalvelujen piirissä saavat hyvää ja riittävää hoivaa. Palvelutalohan on usein heidän viimeinen kotinsa ja minulle ainakin koti merkitsee turvallisia ja arvostavia ihmissuhteita sekä viihtyisää ympäristöä, jossa voi liikkua turvallisesti vointinsa ja halunsa mukaan.

Kuntalaisaloite vanhustenhuollon hoitajamitoituksesta Mikkelissä
Mikkeli

Aloite luotu Kuntalaisaloite.fi-palveluun 15.9.2016

Aloitteen julkaisupäivämäärä 16.9.2016

Me allekirjoittaneet emme hyväksy suunnitelmia heikentää vanhustenhoitoa pienentämällä hoitajien määrää.
Tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien henkilöstön vähimmäismitoitusta ollaan laskemassa nykyisestä 0,5:stä 0,4:ään. Jo nykyinenkin minimimitoitus, 0,5, on osoittautunut usein riittämättömäksi.
Jotta laadukas vanhustenhoito toteutuu, pitää olla riittävästi hoitajia.

Mikäli mitoitusta lasketaan 0,4:ään, ei päivittäistä perushoitoa kuten peseytymistä, ruokailussa, WC- käynneillä, pukeutumisessa ja riisuutumisessa auttamista sekä terveydentilan seurantaa ja hoidon tarpeen arviointia pystytä turvaamaan. Myös vanhusten turvallisuus vaarantuu, kun henkilökuntaa ei ole riittävästi.

Vanhuspalvelujen valvova ylin viranomainen Valvira varoittaa hoitajamitoituksen alentamisen seurauksista vanhustenhoidolle. Valviran lausunnossa todetaan yksiselitteisesti, että vähimmäismitoituksen laskeminen tarkoittaa, että oikeus hyvään hoitoon ei toteudu.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Mikkelissä vanhusten hyvä perushoito sisältää ruokailussa auttamisen ja ravitsemuksen seurannan, hygienian ja peseytymisen sekä ihon kunnon tarkkailun, siirtymisissä auttamisen ja toimintakyvyn tukemisen, lääkehoidon, hoidon vaikuttavuuden sekä terveydentilan seurannan ja sairaanhoidolliset toimenpiteet. Me vaadimme, että mikkeliläiset vanhukset saavat ulkoilua ja viriketoimintaa yksilöllisesti vanhusten omat toiveet ja tarpeet huomioiden.

Sivistysvaltion eettisyys ja moraalisuus mitataan siinä, kuinka huolehdimme heikoimmista kansalaisistamme, vanhuksista, lapsista, vammaisista ja sairaista. Tämän päivän hoitoa tarvitsevat vanhukset ovat meille työllään rakentaneet hyvinvointivaltion. Meidän allekirjoittaneiden mielestä on moraalisesti säästää vanhustenhuollosta.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupungin vanhuksille taataan hyvä hoito ja henkilöstömitoitus säilytetään Mikkelissä eli vähintään 0,5 tasolla."

Kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut 1152 kuntalaista.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi kuntalaisaloitteen tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.