Kaupunginvaltuusto, kokous 14.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 9.11.2016.

Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 9.11.2016 ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo 9.11.2016 ja Mikkelin Kaupunkilehti 10.11.2016.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Raine Lehkonen, Markku Aholainen, Eero Aho, Marianne Huoponen ja Markku Kakriainen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Leena Teittinen, Jorma Harmoinen, Juha Kontinen, Sirkka Härkönen ja Jari Sihvonen.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 54 varsinaista valtuutettua, 5 varavaltuutettua ja yksi poissa.

Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että valtuutettu Elina Hölttä saapui kokoukseen klo 12.12.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.