Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Valtuustoaloite kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi Mikkelissä

MliDno-2015-2343

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Markku Aholainen esitti 9.11.2015 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikalo Oy eli Mikkelin kaupungin vuokrataloyhtiö ja Mikkelin opiskelija-asunnot Oy (MOAS) ovat voittoa tuottamattomia yleishyödyllisiä yhtiöitä, jotka hoitavat kaupungin lakisääteistä sosiaalisen asuntotuotannon tehtävää. Yhtiöiden tulot tulevat asukkaiden maksamista vuokrista.

Kaupunki perii näiltä yhtiöiltä Kuntarahoitus Oy:n lainan takauksesta 1% takausprovisiota. Tämä on johtanut siihen, että yhtiöiden on kannattanut ennemmin ottaa laina pankista kuin Kuntarahoitus Oy:ltä, jolta lainan saisi hyvin edullisesti. Kaupungin edun mukaista on neuvotella yhtiöiden kanssa provision taso pienemmäksi (esim. 0,4%) niin, että lainan hinta kokonaisuudessaan tulisi Kuntarahoitus Oy:ltä kaupungin takauksella edullisemmaksi ja tällöin vuokralaiset eivät joutuisi maksamaan lainoja kasvavina vuokrina.

Kaupunki ei ole antanut Mikalolle ja MOASille lupaa maksaa jäljellä olevia tertiäärilainoja pois. Mikalolla näitä on noin 7 miljoonaa euroa ja MOASilla 1 miljoona euroa. Kaupunki perii näistä tertiäärilainoista vuosittain suurta 6 % korkoa eli pitää yhtiöitä ja tätä kautta vuokralaisia eräänlaisessa ”lypsylehmän” tilassa. Tämä on kestämätöntä ja kohtuutonta piiloverotusta pienituloisilta vuokra- ja opiskelija-asunnoissa asuvilta mikkeliläisiltä. Mielestämme yhtiöille tulee antaa oikeus maksaa tertiäärilainansa takaisin kaupungille aravasääntöjen näin salliessa. Tällöin suuri korko on pois vuokralaisten harteilta.

Mikkelin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että:

  1. Mikkelin kaupunki neuvottelee Mikalo Oy:n ja MOASin kanssa takausprovision kohtuullisemmaksi, esimerkiksi 0,4 % tasolle.
  2. Mikkelin kaupunki antaa Mikalo Oy:lle ja MOASille oikeuden maksaa tertiäärilainansa pois.

Mikkelissä 9.11.2015

Satu Taavitsainen
Markku Aholainen
Tapani Korhonen
Hannu Tullinen
Paavo Barck
Jorma Harmoinen
Petri Tikkanen
Heikki Pyrhönen
Leena Teittinen
Markku Turkia
Osmo Ukkonen
Arto Seppälä
Marita Hokkanen
Jaana Vartiainen
Kalle Nieminen
Marianne Huoponen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen  konsernipalveluiden/talouspalveluiden valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään maaliskuussa 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Heikki Siira, talousjohtaja, heikki.siira@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteessaan KV 9.11.2015 § 105, ”että

  1. Mikkeli neuvottelee Mikalo Oy:n ja MOASin kanssa takausprovision kohtuullisemmaksi, esimerkiksi 0,4 % tasolle.
  2. Mikkelin kaupunki antaa Mikalo Oy:lle ja MOASille oikeuden maksaa tertiäärilainansa pois”.

Mikkelin kaupunki noudattaa takausten antamisen periaatteina Komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta valtiontukiin takauksina. Pk-yritysten yksittäisten takausten arviointi luokassa AAA "korkein maksukyky" taso on 0,4 % ja arviointi luokassa B- ”maksukyky riippuu jatkuvista suotuisista olosuhteista” on 6,3 %.

Kaupungin takauksien edullisuuden vertailuperusteena on pidettävä vastaavan pankkitakauksen hintaa. Kaupunki on perinyt takauksista lähtökohtaisesti 1 %:n tai 0,8 %:n korkoa. Yksi kaupungin takausprovisio on hinnoiteltu pankkien lainatarjouksessaan ilmoittaman ilman takausta olevan alimman lainamarginaalin ja takauksen kanssa olevan alimman lainamarginaalin erotuksena (alin lainamarginaali ilman kaupungin takausta – alin lainamarginaali kaupungin takauksen kanssa).

Mikalo Oy:n takausprovisiot kaupungille olivat 113 822,35 euroa (pääoma 11 382 235 euroa) vuonna 2015. MOAS:lla ei ole takausprovisioita kaupungille vuodelta 2015.

Kaupunki esittää, että lähtökohtaisesti kaupungin takausprovisio on uusissa sopimuksissa 0,8 %. Mikäli yhtiö kilpailuttaa lainan ilman kaupungin takausta ja kaupungin takauksen kanssa, voidaan takaus antaa pankin ilmoittaman alimman ilman takausta olevan lainamarginaalin ja takauksen kanssa olevan alimman lainamarginaalin erotuksena; kuitenkin siten, että alin takausprovisio on 0,4 %. Muutos tulee voimaan takausohjeiden päivittämisen yhteydessä vuoden 2016 aikana uusiin takauksiin.

Mikalo Oy:n lainat olivat 7 034 142 euroa kaupungille, joista tertiäärilainojen korot ovat 3,44 % (pääoma 89 565 euroa), 3,5 % (pääoma 485 476 euroa) ja 6 % (pääoma 6 394 579 euroa). Vuonna 2015 MOASin tertiäärilainat olivat 922 137 euron pääomalle 6 %:n korolla. Kaupunki ei näe perustelluksi alentaa lainojen korkoa tai antaa yhtiöiden maksaa tertiäärilainoja pois, koska yhtiöiden taloudellinen tilanne on vakaa. Kaupunginhallitus ei esitä yhtiöille oikeuta maksaa tertiäärilainoja pois.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tietoonsa saatetuksi talouspalveluiden selvityksen vastauksena Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi talouspalveluiden selvityksen vastauksena Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat