Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Raine Lehkonen ja Hannu Mielonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Raine Lehkonen ja Hannu Mielonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat