Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 8.6.2016.

Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 8.6.2016 ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo 8.6.2016 ja Mikkelin Kaupunkilehti 9.6.2016.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Markku Siitari, Lenita Toivakka, Satu Pulkkinen, Markku Turkia, Markku Kakriainen, Sami Järvinen, Marja Hämäläinen, Veli Liikanen ja Tero Puikkonen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Anne Korhola, Juha Kontinen, Ari Kuikka, Leena Teittinen, Pirjo Siiskonen, Pertti Ruotsalainen, Jussi Marttinen, Leevi Piispa ja Satu Hasanen.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 50 varsinaista valtuutettua ja 9 varavaltuutettua.

Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat