Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Jukka Pöyryn ilmoitus eroamisesta Perussuomalaisista ja Mikkelin sitoutumattomien valtuustoryhmän muodostamisesta (lisäpykälä)

MliDno-2016-1474

Kuvaus

Valtuutettu Jukka Pöyry jätti kaupunginvaltuustolle seuraavan ilmoituksen:

"Mikkelin kaupunginvaltuusto

Mikkelin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukainen ilmoitus

Ilmoitan, että eroan 13.6.2016 lukien Mikkelin kaupunginvaltuuston perussuomalaisten valtuustoryhmästä.

Eroamisen syynä on koko vaalikauden jatkunut oman puolueryhmän toimesta minuun kohdistama täysin perätön syyttelyn sekä syrjäyttämisen ja erottamisen toiminta.

Vaikka vuoden 2012 kuntavaaleissa sain 1033 ääntä, eli ylivoimaisesti entien ryhmässäni ja toiseksi eniten koko maakunnassa, niin minut on oman ryhmän toimesta syrjäytetty kaikista valtuustopaikan tuomista kaupungin luottamustehtävistä.

Minut on syrjäytetty perussuomalaisten piirihallituksesta, valtuustoryhmän puheenjohtajuudesta ja juntattiin ulos Mikkelin seudun perussuomalaiset ry:n puheenjohtajavaalissa.

Minut on tekaistuin syin erotettu Mikkelin seudun perussuomalaiset ry:stä.

Minut on syrjäytetty kaupunginhallituksesta ja korvattu henkilöllä, joka ei ollut vaaleissa edes ehdokkaana. Samalla menetin kaupunginhallituksen edustajan paikat vesiliikelaitoksen johtokunnassa, maaseutu- ja tielautakunnassa sekä Anttolan aluejohtokunnassa.

Tänä keväänä minut syrjäytettiin sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenen paikasta.

Lähes neljä vuotta olen koettanut olla pitkämielinen ja odottanut muutosta parempaan. Nyt kuitenkin joudun toteamaan, että minua kohtaan vihamielisessä ilmapiirissä minulla ei ole enää sijaa perussuomalaisten valtuustoryhmässä ja eroan siitä.

Varsinaisista luottamustoimien asioista meillä ei ole ollut juurikaan erimielisyyttä.

Ilmoitan, että muodostan 13.6.2016 alkaen Mikkelin sitoutumattomien valtuustoryhmän. Ryhmän puheenjohtajana toimiii allekirjoittanut Jukka Pöyry.

Mikkeli 13.6.2016

Jukka Pöyry
kaupunginvaltuutettu
Mikkeli"

 

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi ilmoituksen tietoonsa saatetuksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat