Kaupunginvaltuusto, kokous 13.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Etelä-Savon Energia Oy:n Vuosikatsaus 2015

MliDno-2016-1294

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy on toimittanut kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle vuosikatsauksensa 2015.

Vuosikatsaus jaetaan kaupunginhallitukselle kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus merkitsee Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2015 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Kuvaus

Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsaus lähetetään valtuutetuille esityslistan mukana.

Kaupunginhallituksen jäsenet ovat saaneet vuosikatsauksen kaupunginhallituksen kokouksessa 6.6.2016.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi Etelä-Savon Energia Oy:n vuosikatsauksen 2015.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Käsitellyt asiat