Kaupunginvaltuusto, kokous 10.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 144 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Kirsi Olkkonen ja Juhani Oksman.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.