Kaupunginvaltuusto, kokous 10.12.2018

Esityslista on tarkastamaton

§ 146 Mikkelin kaupungin hallintosäännön muutokset

MliDno-2016-136

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päätti 20.11.2018 § 41 muuttaa liikelaitoksen uudeksi nimeksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia. Kaupunginhallitus vahvisti muutoksen kokouksessan 26.11.2018 § 425 sekä päätti, että nimimuutos tulee voimaan 1.12.2018.

Liikelaitoksen nimen muuttaminen aiheuttaa kaupungin hallintosääntöön seuraavat tekniset muutokset (korjattava alleviivattu, muutosteksti tummenttuna):

Sisällysluettelo

Nykyinen muoto:
43 § Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan erityinen toimivalta

Muutos:
43 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan erityinen toimivalta

Hallintosäännön sisältö

13 § Kaupungin liikelaitokset

Nykyinen muoto:
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena toimii Otavan Opiston liikelaitos.

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Otavan Opiston johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Muutos:
Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena toimii Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia.

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

17 § Henkilöstöorganisaatio

2. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue

Nykyinen muoto:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Otavan Opiston Liikelaitos
Anttolan aluejohtokunta
Haukivuoren aluejohtokunta
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta
Ristiinan aluejohtokunta
Suomenniemen aluejohtokunta

Muutos:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
Anttolan aluejohtokunta
Haukivuoren aluejohtokunta
Mikkelin pitäjän aluejohtokunta
Ristiinan aluejohtokunta
Suomenniemen aluejohtokunta

20 § Palvelualuejohtajat

Nykyinen muoto:
Otavan Opistoa johtaa Otavan Opiston johtaja-rehtori.

Pelastusjohtaja, ympäristöpalveluiden johtaja, Otavan Opiston johtaja-rehtori sekä Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtaja rinnastetaan tässä hallintosäännössä palvelualuejohtajaan.

Muutos:
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaa johtaa Otavian johtaja-rehtori.

Pelastusjohtaja, ympäristöpalveluiden johtaja, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtori sekä Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtaja rinnastetaan tässä hallintosäännössä palvelualuejohtajaan.

Nykyinen muoto:
43 § Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan erityinen toimivalta

Muutos:
43 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan erityinen toimivalta

165 § Vuosipalkkiot

Nykyinen muoto:
kaupunginhallituksen jäsen, tarkastuslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, lupa- ja valvontajaoston, konserni- ja elinvoimajaoston, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan ja aluejohtokuntien puheenjohtajat 1.620 €.

Muutos:
kaupunginhallituksen jäsen, tarkastuslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan, kaupunkiympäristölautakunnan, lupa- ja valvontajaoston, konserni- ja elinvoimajaoston, pelastuslautakunnan, ympäristölautakunnan, Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan ja aluejohtokuntien puheenjohtajat 1.620 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää edellä olevat muutokset hallintosääntöön kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siten, että se tulee voimaan heti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää edellä olevat muutokset hallintosääntöön kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi siten, että se tulee voimaan heti.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue, asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, yleishallintotiimi/Anja Kotilainen, Kunnan Taitoa Oy/palkanlaskenta