Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 349 Saimaa Stadiumi Oy:n johdon vierailu 9.9.2019

MliDno-2019-143

Kuvaus

Saimaa Stadium Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Niemi tulee kertomaan Saimaa Stadiumin ajankohtaisista asioista kaupunginhallituksen kokoukseen 9.9.2019 klo 14.00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Saimaa Stadiumi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kalevi Niemi selosti asiaa kaupunginhallitukselle.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.