Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 355 Myyntitarjous Suur-Savon Sähkön osakkeista / Savonlinnan seurakunta

MliDno-2019-1572

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Savonlinnan seurakunta tiedustelee Mikkelin kaupungilta halukkuutta ostaa Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita. Alustavasti on ollut puhetta 40 osakkeen myynnistä, myyntihinta väh 5.000 e/kpl.

Suunnitellut osakekaupat olisi tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 aikana.

Savonlinnan seurakunta pyytää ilmoitusta 13.9.2019 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Savonlinnan seurakunnalle, ettei Mikkelin kaupunki ole kiinnostunut ostamaan Suur-Savon Sähkö Oy:n nyt tarjotulla hinnalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Arto Seppälä ja Minna Pöntinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä) ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.