Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 359 Muut asiat, kaupunginhallitus

Päätös

Muita asioita ei ollut.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.