Kaupunginhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 347 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 • Itä-suomen hallinto-oikeuden päätös 19/0385/2, 26.8.2019 Kunnallisvalitusasiassa. Päätös oheismateriaalina.
   
 • Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky
  - hallituksen pöytäkirja 9.7.2019
   
 • Nuorisovaltuuston pöytäkirja 15.8.2019
   
 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky
  - hallituksen pöytäkirja 29.8.2019

   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

   

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.