Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2019

MliDno-2020-449

Valmistelija

 • Tiina Viskari, controller, tiina.viskari@mikkeli.fi
 • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota (kuntalain 110 §). Talousarvio on sitova ohje kunnan talouden hoitamisesta.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Varainhoitovuoden aikana talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään määrärahamuutoksina. Varainhoitovuoden päätyttyä talousarvion määrärahan ylitys menojen ja alitus tuloarvioiden kohdalla on hyväksytettävä ennen tilinpäätöksen hyväksymistä.

Muutokset eli menojen ylitysoikeudet, tulojen alitusoikeudet ja toimintakatteen alitusoikeudet vuoden 2019 talousarvioon (siltä osin. kun määrärahamuutoksia ei ole hyväksytty aiemmin kaupunginvaltuustossa talouden seurannan käsittelyn yhteydessä):

Käyttötalous:

 • Keskusvaalilautakunnan tulot alittuivat 69 205 euroa, koska talousarviossa oli varauduttu maakuntavaaleihin, jotka jäivät toteutumatta. Vastaavasti menot jäivät alle budjetoidun.
 • Hallinto- ja elinvoimapalveluissa Essoten menojen ylitys 4 484 305,77 euroa. Ylityksestä 2 186 050 euroa on Essoten alijäämäisen tuloksen johdosta Mikkelin kaupungille tehtyä pakollista varausta.
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa tulojen alitus 41 859,65 euroa myyntituottojen toteuduttua talousarviota pienempinä.
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnassa tulojen alitus 86 806,70 euroa ja menojen ylitys 297 004,73 euroa. Tulojen alittuminen johtui mm. päivähoitomaksujen toteutumisesta talousarviota pienempinä. Menoja kertyi budjetoitua enemmän henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa.


Investointiosa (hankekohtaiset menojen määrärahaylitykset yli 5 % ja tulojen alitukset):

 • Maa- ja vesialueiden hankinta, menojen ylitys 1,393 miljoonaa euroa
 • Haukivuoren päiväkoti, menojen ylitys 9 000 euroa
 • Kattilansillan päiväkoti, menojen ylitys 20 000 euroa
 • Rantakylän koulun rakennusprojekti, menojen ylitys 85 000 euroa
 • Tuppuralan koulun uudisrakentaminen, menojen ylitys 52 000 euroa.
 • Rakennusten suunnittelumääräraha, menojen ylitys 17 000 euroa
 • Energiataloudelliset investoinnit, menojen ylitys 51 000 euroa
 • Mannerheimintien joukkoliikennekatu, menojen ylitys 3 000 euroa
 • Kadut, menojen ylitys 157 000 euroa
 • Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, menojen ylitys 10 000 euroa
 • Mikkelin kyläverkko -hanke, tulojen alitus 300 000 euroa
 • Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen, tulojen alitus 20 000 euroa
 • Energiataloudelliset investoinnit, tulojen alitus 3 000 euroa


Investointien määrärahojen ylitykset pystytään kattamaan muiden budjettinsa alittaneiden investointihankkeiden määrärahoista.

Vesiliikelaitos:

 • Liikeylijäämän alitus 397 475 euroa (sitova tavoite 3 140 000 e)
 • Vesiliikelaitoksen investointien (muut kuin Metsä-Sairilan puhdistamo) menojen ylitys 482 000 euroa

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2019 menoihin ylitysoikeuden, tuloihin alitusoikeuden sekä toimintakatteen alituksen seuraavasti:

 • Keskusvaalilautakunnan tulojen alitus 69 205 euroa
 • Hallinto- ja elinvoimapalveluiden Essoten menojen ylitys 4 484 305,77 euroa
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunnan tulojen alitus 41 859,65 euroa
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnassa menojen ylitys 297 tuhatta euroa ja tulojen alitus 87 tuhatta euroa
 • Vesiliikelaitoksen liikeylijäämän alitus 397 475 euroa
 • Vesilaitoksen investointien (muut kuin Metsä-Sairilan puhdistamo) menojen ylitys 482 000 euroa
 • Investoinnit, Maa- ja vesialueiden hankinta, menojen ylitys 1,393 miljoonaa euroa
 • Investoinnit, Haukivuoren päiväkoti, menojen ylitys 9 000 euroa
 • Investoinnit, Kattilansillan päiväkoti, menojen ylitys 20 000 euroa
 • Investoinnit, Rantakylän koulun rakennusprojekti, menojen ylitys 85 000 euroa
 • Investoinnit, Tuppuralan koulun uudisrakentaminen, menojen ylitys 52 000 euroa
 • Investoinnit, Rakennusten suunnittelumääräraha, menojen ylitys 17 000 euroa
 • Investoinnit, Energiataloudelliset investoinnit, menojen ylitys 51 000 euroa
 • Investoinnit, Mannerheimintien joukkoliikennekatu, menojen ylitys 3 000 euroa
 • Investoinnit, Kadut, menojen ylitys 157 000 euroa
 • Investoinnit, Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit, menojen ylitys 10 000 euroa
 • Investoinnit, Mikkelin kyläverkko -hanke, tulojen alitus 300 000 euroa
 • Investoinnit, Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudistaminen, tulojen alitus 20 000 euroa
 • Investoinnit, Energiataloudelliset investoinnit, tulojen alitus 3 000 euroa


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat