Kaupunginhallitus, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Terveysvalvonnan johtaja Minna Leppäsen irtisanoutuminen

MliDno-2018-990

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys sekä elintarvike- ja ympäristöhygienian erikoiseläinlääkärintutkintoon sisältyvä elintarvikehygieenikkokuulustelu täydennyskoulutuksineen. Viranhoitoon soveltuva erikoiseläinlääkärin tutkinto katsotaan hakijalle eduksi. Viranhakuilmoituksessa on todettu, että terveysvalvonnan johtaja toimii ympäristöterveydenhuollon tulosalueen johtajana ja tehtävänä on johtaa, suunnitella ja kehittää tulosalueen toimintaa ja vastata toiminnan tuloksellisuudesta. Lisäksi ilmoituksen mukaan valinnassa arvostetaan hyvää johtamistaitoa ja elintarvike- ja ympäristöhygieenistä osaamista.

Haastatteluryhmä kutsui kaikki kolme hakijaa haastateltaviksi.

Hakijayhteenveto jaetaan oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää valita hakijoiden koulutuksen, työkokemusvertailun ja tehtyjen haastattelujen kokonaisvertailun perusteella terveysvalvonnan johtajan virkaan Minna Leppäsen. Perusteena valinnalle on Leppäsen laaja-alainen työkokemus, esimiestyökokemus sekä haastattelussa saatu vahvistus hänen soveltuvuudestaan ko. virkaan. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee varalle Maria Tirkkosen.

Vaali on ehdollinen ja valittavan henkilön tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeistään 27.11.2019 mennessä. Lisäksi noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 4.11.2019 § 416 terveysvalvonnan johtajaksi Minna Leppäsen. Kaupunginhallituksen päätökseen sisältyy maininta, että palkasta päätetään vaalin vahvistamisen yhteydessä.

Minna Leppänen on toimittanut vaaditun lääkärintodistuksen ja ilmoittanut ottavansa viran vastaan 20.1.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa terveysvalvonnan johtajan virkavaalin. Minna Leppäsen aloittamisajankohdaksi määritetään 20.1.2020. Lisäksi noudatetaan virantoimituksen aloittamisesta kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Terveysvalvonnan johtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi määritellään 5.540,66 euroa/kk 20.1.2020 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Terveysvalvonnan johtaja Minna Leppänen on 2.3.2020 ilmoituksellaan irtisanoutunut terveysvalvonnan johtajan virasta koeajalla siten, että viimeinen virassaolopäivä on 11.3.2020.

Kun kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 4.11.2019 § 416 terveysvalvonnan johtajan virkaan Minna Leppäsen, se valitsi samalla varalle Maria Tirkkosen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus myöntää Minna Leppäselle eron terveysvalvonnan johtajan virasta siten, että viimeinen virassaolopäivä on 11.3.2020.

Lisäksi kaupunginhallitus tiedustelee 4.11.2019 § 416 Minna Leppäsen varalle valitulta Maria Tirkkoselta, ottaako hän terveysvalvonnan johtajan viran vastaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Minna Leppänen, Maria Tirkkonen, Meidän IT ja talous Oy/palkat, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.

Käsitellyt asiat